havenmeesters

Havenmeesters
Ad en Toon

06 22046777

rootnaknevaH.[antispam].@WSV-Herkingen.nl

Jachthaven 1
3249 AX Herkingen 

KvK nr: 40321003

plattegrondhavencomplex
eenvandaag 2

We hebben aandacht gevraagd voor de besluitenloosheid van de overheid. Met de brief die we hebben ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Rijk duidelijk aangegeven dat we voor 2030 geen oplossing hoeven te verwachten. 

Voor de hele rapportage

We laten het Grevelingenmeer doodgaan, terwijl de oplossing voor de hand ligt - EenVandaag (avrotros.nl)

 


grevelingen-meer-tcm26-318603

Revisie van cilinders Grevelingensluis; acht keer twee dagen stremming

De cilinders van de Grevelingensluis worden dit en komend jaar in fases gereviseerd en vervangen. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de sluisdeur kan openen en sluiten. De cilinders hebben het einde van hun levensduur bereikt, en kunnen niet wachten op toekomstig groot onderhoud. De Grevelingensluis heeft acht puntdeuren, wat betekent dat er ook acht wissels plaats zullen vinden. Elke wissel leidt tot twee dagen stremming van de Grevelingensluis. De eerste stremming vindt plaats op 14 en 15 februari.

Meer informatie
Meer informatie over het project en de hinder is te vinden op 

Grevelingen: onderhoud aan de Grevelingensluis | Rijkswaterstaat

Vaarweggebruikers kunnen voor informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).


Nieuwe vaarroutes verkennen - Nieuwjaarspeech

“Reizen – het maakt je sprakeloos en verandert je vervolgens in een verhalenverteller…”

Ibn Battuta, ook wel de islamitische Marco Polo genoemd en beroemd vanwege zijn ontdekkingsreizen. Hij reisde in de veertiende eeuw vanuit Tanger tot in China. In zijn ‘Kitaab Rihla’ (Boek van de Reis) beschrijft hij zijn ontdekkingen in de islamitische wereld. Met naar schatting 120.000 km aan afgelegde reizen is hij vóór zijn tijdperk uniek. Ibn Battuta moet tijdens deze reizen menig maal slechte weeromstandigheden meegemaakt hebben en heeft door storm en dikke mist gevaren om zijn doel te bereiken.

Als vereniging zitten we ook in onstuimig weer. We hebben bij de laatste ledenvergadering reeds geschetst welke uitdagingen er zijn op het gebied van kokerworm, getijde en erfpacht. En met het laatste antwoord van het Rijk over die erfpacht gaat het er niet eenvoudiger op worden. We kunnen terugkijken op geslaagde festiviteiten rond het 50 jarig bestaan van onze mooie vereniging, ver vooruit kijken kunnen we helaas niet.

De kokerworm hebben we nog niet verslagen, maar met dank aan de werkgroep hebben we wel meer inzicht in welke mogelijkheden er zijn om de overlast te beperken. Hierover volgt de komende periode meer informatie.

De invoering van het getijde gaat de komende 7 jaar niet plaatsvinden. De NOS  maakt komende week een rapportage over deze bijzondere bestuurlijke processen die al sinds 2008 gaande zijn  en als voorzitter kan ik enkel maar duidelijk maken dat deze overheid de verenigingen en watersporters in het ongewis laat en de natuur de dupe laat worden van besluiteloosheid

Zo heeft het Rijksvastgoedbedrijf afgelopen maand aangegeven vooralsnog geen reden te zien om in te zetten op een voortijdige verlenging van het erfpachtcontract. Men wacht het Peilbesluit voor de Grevelingen af, welk peilbesluit pas medio 2027 wordt verwacht. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft tevens herhaald bevestigd dat erfpacht van het terrein, met dit mooie gebouw daarop, na afloop van de periode via een biedboek voor de pacht in de markt zal worden gezet. Daarmee kunnen we de ingezette koers van investeren naar de toekomst niet voorzetten.

We voelen ons net als Ibn Battuta ontdekkingsreizigers en varen in een dikke mist, zonder GPS of kaart. Niet veel verenigingen of stichtingen hebben eerder te  maken gehad met het Rijksvastgoedbedrijf na het zogenoemde Didam-arrest. Wat platgezegd inhoudt dat alle koop- en pachtcontracten via een openbare aanbesteding op de markt komen. Onze reis is nog niet verkend en gedocumenteerd en om eerlijk te zijn weten we daarmee als bestuur ook nog niet welke koers de beste is. Naar aanleiding van vragen in onze laatste ledenvergadering rond de erfpacht en de recente reactie van het Rijksvastgoedbedrijf, moeten we inzien dat we onze ambities wel moeten bijstellen en onze koers moeten verleggen.

Het bestuur zelf zal de komende jaren eveneens veranderen. Met veel liefde voor onze vereniging heeft Klaas met zijn team plannen gemaakt en projecten uitgevoerd. Frans het secretariaat vorm gegeven en zich hard gemaakt voor het binnen halen van extra middelen om de investeringskosten te dekken. Hun reis als bestuurder eindigt dit jaar en ik weet zeker dat deze heren ook mooie verhalenvertellers worden.

Ik realiseer me dat het geen standaard Nieuwjaars praatje is met mooi weer verhalen. 2023 wordt een jaar om als ontdekkingsreizigers nieuwe vaarroutes te verkennen en de verenging perspectief te bieden. We zullen meerdere verkenningsmissies uitzenden om scenario’s te verkennen en dat kan een bestuur niet alleen:……..de hulp van leden is daarbij keihard nodig.

 

Laat ik afronden met een positieve gedachten en enige hoop te koesteren uit Ibn Battuta zijn verhalen van dikke mist en zware stormen. Als het niet goed met hem was gekomen, hadden we zijn verhalen niet gekend en als je naar de inhoud van zijn reizen kijkt zijn ze vol mooie momenten.

En dat geld ook als je naar de inhoud van onze vereniging kijkt voor het komende jaar. Ik ben er van overtuigd dat we blijven doen waar we zo verschrikkelijk goed in zijn en wat ons ook een echte vereniging maakt. De schouders er onder zetten!! De schouders eronder om de jeugd weer onvergetelijke zeillessen aan te bieden, om de wedstijden te organiseren op de woensdag avonden en in september de verenigingswedstrijd omdat we nu eenmaal van zeilen houden, om met zijn allen oplossingen te zoeken voor de verrekte kokerworm, om samen in het voorjaar het terrein weer spic en span te maken zodat onze broeders van de groenploeg een kickstart krijgen voor het nieuwe jaar, om op de steiger en met evenementen elkaar te ontmoeten,  te troosten, te feliciteren en een behouden vaart toe te wensen.

Ja, Ik ben trots op deze vereniging en geloof in haar toekomst. Laat ons in 2023 allemaal een ontdekkingsreiziger zijn en met mooie verhalen thuis komen.

Namens het bestuur 

 

Harmen van Dorsser

 

 

 

 

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria