havenmeesters

Havenmeesters
Ad en Toon

06 22046777

rootnaknevaH.[antispam].@WSV-Herkingen.nl

Jachthaven 1
3249 AX Herkingen 

KvK nr: 40321003


eenvandaag 2

We laten het Grevelingenmeer doodgaan, terwijl de oplossing voor de hand ligt

We hebben aandacht gevraagd voor de besluitenloosheid van de overheid. Met de brief die we hebben ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Rijk duidelijk aangegeven dat we voor 2030 geen oplossing hoeven te verwachten. 

Voor de hele rapportage

We laten het Grevelingenmeer doodgaan, terwijl de oplossing voor de hand ligt - EenVandaag (avrotros.nl)

 


grevelingen-meer-tcm26-318603

Revisie van cilinders Grevelingensluis; acht keer twee dagen stremming

De cilinders van de Grevelingensluis worden dit en komend jaar in fases gereviseerd en vervangen. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de sluisdeur kan openen en sluiten. De cilinders hebben het einde van hun levensduur bereikt, en kunnen niet wachten op toekomstig groot onderhoud. De Grevelingensluis heeft acht puntdeuren, wat betekent dat er ook acht wissels plaats zullen vinden. Elke wissel leidt tot twee dagen stremming van de Grevelingensluis. De eerste stremming vindt plaats op 14 en 15 februari.

Meer informatie
Meer informatie over het project en de hinder is te vinden op 

Grevelingen: onderhoud aan de Grevelingensluis | Rijkswaterstaat

Vaarweggebruikers kunnen voor informatie ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).


plattegrondhavencomplex

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria

Van de werkgroep TKKW

Sinds begin vorig jaar is er een Trompetkalkkokerwormwerkgroep binnen de vereniging opgezet met als taak om de hinder van deze aangroei op de schepen in kaart te brengen en maatregelen voor te stellen om deze te doen verminderen.De TKKW-werkgroep doet dit in nauwe samenwerking met het Marine Biologisch Onderzoekbureau Gimaris. Gimaris is in 2021 begonnen om de aangroei en de mogelijke oorzaken in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een rapport wat begin vorig jaar onder leden is gecirculeerd. Dit jaar heeft Gimaris een vervolg rapport gemaakt welke aanhaakt op het vorige rapport maar de situatie in 2022 beschrijft.

Het tweede Gimaris rapport is voor leden beschikbaar en vind je in de link hieronder als je bent ingelogd. Het bevestigt de bevindingen van vorig jaar: Een explosieve voortplanting en aanhechting van larven in juni als de watertemperatuur  in de haven boven de 20 graden Celsius komt en het zoutgehalte van het water plotseling toeneemt. De wisseling van het zoutgehalte in het water is een direct gevolg van het spuiregime van het Drie Poldergemaal, welke uitkomt in de oude Verenigingshaven.

In het watersportseizoen van 2022 zijn door de werkgroep twee enquêtes gehouden onder de leden over de ondervonden aangroei van de Trompetkalkkokerworm. Tevens zijn er een aantal (toegelaten) antifoulings getest  in samenwerking met van der Velde Watersport. Voor leden zijn de conclusies uit de enquetes en testen via onderstaande link beschikbaar na inloggen. Helaas is er geen duidelijk beeld naar voren gekomen van de antifouling die superieur is aan anderen. Veel hangt af van de manier van aanbrengen, het vaar gedrag en of er tijdens het seizoen is schoongemaakt

Afgelopen voorzomer is er geprobeerd het spuibeleid van het Waterschap aan te passen om de grote saliniteitswisseling boven de 20 graden te voorkomen. Dit is helaas niet gelukt, al verleende het Waterschap alle medewerking. Hier is aan beide kanten van geleerd en dit jaar gaan we dat opnieuw doen in de verwachting dat dit de aangroei beperkt. Voordeel van deze mislukking is wel dat Gimaris een bevestiging kreeg van wat zij vorig jaar hadden waargenomen.

Afgelopen winter zijn alle palen in de oude haven schoongemaakt van TKKW. Hiervan denken we een bron voor een deel hebben wegnomen die de jonge larven produceert waarna deze de nieuw haven instromen.

Het blijft zoeken voor de werkgroep naar een methode die werkbaar, niet te kostbaar is en tot resultaat leidt.

Voor vragen en/of suggesties kan je je richten tot wkktpeorgkrew.[antispam].@wsv-herkingen.nl.