Onze haven

vanspeijkmast

Onze havenmeesters

tot uw dienst
toon
herkingen-ad

Veiligheid

veiligheid

Het havencomplex is omheind door een hekwerk. De poort is voorzien van een schuifhek voor auto's en een deur voor voetgangers en fietsers. De opening geschiedt met een zogenaamde "druppel". Zowel voor het binnen komen als het uitgaan dient u de druppel langs de lezer te bewegen.

Autodoorkomsten worden geregistreerd.
Niet bij binnenkomst geregistreerde auto's kunnen er zonder tussenkomst van de havenmeester niet uit. De havenmeester zal daarover een aantekening maken waardoor het bestuur wordt geinformeerd.
Door de deur passeren van voetgangers en fietsers wordt niet geregistreerd.

Op het havencomplex staan diverse camera's opgesteld.

's Nachts is het havengebouw gesloten. Het lichtje op de druppellezer bij de deur is dan rood. Met een druppel kan de deur geopend worden.

De havenmeester beheert de druppels en reikt deze uit aan leden en passanten.

Havenkantoor

Het havenkantoor vindt u op de benedenverdieping van het havengebouw.

De havenmeester is daar vaak aanwezig.

Als onze havenmeester afwezig is dan is de havenmeeester mobiel bereikbaar via 06 22046777. Via en via .

Plattegrond

plattegrondhavencomplex

Is het plaatje te klein?

Klik op de plattegrond voor een groter formaat van de plattegrond van onze haven.

Nog beter formaat?

Deze plattegrond kunt u in het originele formaat bestuderen bij de oostelijke muur van het havengebouw. Aan dezelfde zijde als de ingang van het sanitair.

Blauwe vlag

Jaarlijks tonen wij aan dat we voldoen aan de eisen van "De blauwe Vlag".

In veel Nederlandse jachthavens die, net zoals wij, elk jaar opnieuw aan de eisen van "De Blauwe Vlag" hebben voldaan zult u een wapperende "Blauwe Vlag" aantreffen en ook een dergelijke plattegrond van hun haven.

op-de-steiger

Ligplaatsen

Uw ligplaats kunt u innemen na aanwijzing door de havenmeester.

 • De ligplaatsen aan de steigers A t/m F bevinden zich aan weerszijden van de steiger: even nummers aan de oost-zijde, oneven nummers aan de westzijde. Op de kop van deze steigers  zijn enkele lans-ligplaatsen;
 • De steigers, aan de Grevelingen-zijde zijn langssteigers en voeren de letters G en H;
 • In de oude haven (noord-oost zijde van het havencomplex) zijn er langssteigers en dwarssteigers, allemaal evenwijdig aan de kademuur.

Voor gebruik van elektra staan op de steigers diverse automaten met walspanning. Per 2KWh een €0,50 munt.
WiFi is bij ons gratis evenals het  gebruik van water dat aan de steigers kan worden ingenomen.

Jollenterrein

Het aantal open zeilboten op ons jollenterrein bewijst dat er veel jeugd actief is in onze vereniging. Velen leren het zeilen of hebben dat geleerd door deel te nemen aan onze Jeugdzeiltraining op zaterdagmorgens voor aanvang van de grote vakantie.

Oud leerlingen bezetten inmiddels met hun eigen kajuitzeilboot een ligplaats in onze haven.

Hellingen voor jollen

Bij het jollenterrein hebben we in de zuid-westelijke hoek van de haven twee tegenover elkaarliggende hellingen voor het tewaterlaten van open bootjes. Gebruik daarvan is kostenloos. Kies de helling richting zuid-west om te varen op de Grevelingen. Voor bestemming jachthaven is de keuze de noord-oostelijke helling.

Helling voor autotrailers

Dichtbij de vlaggenmast, is de trailerhelling die bedoeld is voor grotere boten die achter een auto te water moeten worden gelaten. Het gebruik daarvan in overleg met de havenmeester.

sanitair

Sanitair

 • Douches

  Gratis douches onder in het havengebouw.

  Bij het jollenveld is er voor de jollenzeilers een buitendouche.

 • Toiletten

  De toiletten bevinden zich in het havengebouw.

  Toiletten vindt u ook in een bescheiden gebouwtje tegenover steiger E.

 • Sanitair voor personen met een beperking (MIVA)

  Voor personen met een beperking is er een douche/toilet ruimte aan de achterzijde (noordzijde) van het havengebouw.

  De sleutel kunt u afhalen bij de havenmeester.

 • Baby's
  Zowel in de doucheruimten voor dames als voor heren zijn er aankleedkussens voor uw baby. Zelfs in de MIVA ruimte is er een aankleedkussen voor uw baby.

Afwassen

Spoeltafels met warm/koud water voor het afwassen en dergelijke vindt u zowel aan de oost als aan de westzijde van het havengebouw.

's Avondslaat afwassen kan ook want de spoeltafels worden verlicht zodat u geen excuus hebt om de klus kunt klaren;-)

wasmachine-icon

Wasmachine en droger.

Wasmachines vindt u bij de sanitaire ruimten achterin de hal. Onze havenmeester kan u de munten leveren.

koelkast

Koeling van levensmiddelen.

Voor eigen risico kunt u gebruik maken van de koelkast en de diepvrieskast in de hal. Vergeet niet uw naam en datum van inleg te vermelden.

Alcoholhoudende dranken zijn daarin niet toegestaan en worden sowieso verwijderd.

gratis-lenen

Fietsen lenen.

Voor het maken van korte fietsritten in en rond het dorp Herkingen kunt u kostenloos een fiets lenen.
Als u een fiets wilt gebruiken dan kunt u een sleutel afhalen in het havenkantoor.
Vanzelfsprekend levert u daar de sleutel weer in als u de fiets niet meer (gedurende langere tijd) nodig heeft. De maximale uitleenduur is één etmaal.

We gaan ervan uit dat u zuinig bent op onze fietsen. Dus niet overbelasten of gebruiken voor activiteiten waarvoor een fiets niet is bedoeld. Uiteraard zet u de fiets op slot als u er niet op fietst. Bij calamiteiten informeert u de havenmeester.

honden-uitlaat

Honden

Uw trouwe metgezel, uw hond, is natuurlijk welkom op ons haventerrein. Aangelijnd uiteraard.

"Ongelukjes" ruimen de baasjes onmiddellijk op, da's logisch.

Uitlaten

U kunt uw hond uitstekend uitlaten op het uitlaatterrein buiten de toegangspoort, links. Neem wel een poepzakje mee zodat u eventele uitwerpselen kunt opruimen.
Liefst niet te dicht bij de surfers die van het achterste deel van het terrein gebruik maken.
En natuurlijk ook niet op het daarachter liggende strand.

spelen-sporten 2

Op onze ruime speelvelden worden allerlei activiteiten spontaan uitgevoerd, van voetbal tot jeux de boules. Ook een pingpong tafel ontbreekt niet.

Op de speelvelden staan diverse picknick-tafels en banken.

Het gebruik wijst zichzelf. Twijfelt u? Raadpleeg ons havenkantoor.

Speeltuin

speeltuin

Voor de jongste jeugd

In onze speeltuin staan speeltoestellen waarmee de jongste jeugd kan klauteren, klimmen, schommelen en spelen.

Voor iets oudere jeugd

Voor de iets oudere jeugd is onze airtrampoline een trekpleister.
Even op de rode knop drukken en de blower zorgt voor de luchttoevoer en houdt de springberg op spanning.

Soms voeren onze jeugdige gasten "verontrustende" acrobatische toeren uit, raadpleeg dan onze havenmeesters (als deze het zelf nog niet hebben gezien).

bbq-picknick

Kruidentuin

In onze kruidentuin hebben we kraakverse kruiden. 
Enthousiaste leden hebben het initiatief genomen om op ons haventerrein een kruidentuin met kombuiskruiden aan te leggen om uw maaltijd lekkerder en gezonder te maken.

Voor eigen gebruik kunt u daarvan volop gebruik maken.

U vindt ons kruidentuintje aan de westzijde van ons havengebouw.

Barbecue

Op ons terrein staan enkele vaste barbecue's opgesteld. Uiteraard kunt u ook uw eigen braad- en baktoestel gebruiken. Eventueel  kunt u bij de havenmeester tegen een borg een rooster lenen.

Let er wel op dat anderen niet ongewild mee moeten "genieten" van ruiken en rook.

Groenploeg.

groenploeg-in-clubkleuren

Onze "Groenploeg" met enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat de haven er tip top uitziet.

Gouden gasten die werken voor een mooi en goed onderhouden haventerrein.

Het gras wordt regelmatig gemaaid, de heggen gesnoeid en goten en putten worden schoon gehouden.

Ook voor kleine reparaties draaien ze hun hand niet om.

Help hen.

Verkort havenreglement voor passanten WSV Herkingen.

 1. Passanten dienen op de datum van vertrek de haven uiterlijk om 12:00 uur te verlaten. Verlenging van de ligperiode dient voor 11:00 uur op het havenkantoor te geschieden.
 2. De schipper die als passant de haven bezoekt, dient zich onmiddellijk bij aankomst bij de havenmeester te melden. Door het afmeren van zijn jacht in de haven onderwerpt hij zich aan de bepalingen in dit havenreglement.  Eenieder is verplicht de aanwijzingen van de havenmeester naar redelijkheid en billijkheid direct op te volgen.
 3. De havenmeester wijst passanten hun ligplaats en int de daarvoor geldende tarieven.
 4. Iedere passant is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen, steigers of palen.
 5. Behoudens wettelijke aansprakelijkheid is de vereniging niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom dan ook van passanten.
 6. Wanneer een vaartuig schade heeft veroorzaakt aan een ander vaartuig of enig havenwerk, moet de schipper, voor hij zijn reis vervolgt, hiervan zo spoedig mogelijk kennisgeven of opgave doen aan de schipper van het beschadigde vaartuig EN aan de havenmeester.
 7. Schippers en andere opvarenden moeten gedogen dat opvarenden van naast hun vaartuig afgemeerde vaartuigen, verbinding hebben met de wal en tussen de vaartuigen onderling.
 8. Het is verboden in de haven op hinderlijke wijze muziek ten gehore te brengen, aggregaten te laten draaien, vallen te laten klapperen of zich zo te gedragen dat (geluids-)hinder ontstaat.
 9. Tussen 22:00 uur en 08:00 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden.
 10. Het gebruik aan boord van een ander toilet dan een chemisch toilet of een op een vuilwatertank aangesloten toilet is in de haven niet toegestaan.
 11. Het is verboden de haven en/of de steigers te verontreinigen, of gevaar voor verontreiniging te veroorzaken.
 12. Passanten worden verzocht eventuele aan het vaartuig gekoppelde bij- of volgboten zo kort als mogelijk achter of tegen het vaartuig aan te meren of indien mogelijk (deels) op te trekken tegen de spiegel zodat zo weinig mogelijk uitsteekt buiten de ingenomen box.
 13. Het is niet toegestaan om in de haven te varen met een rubber- of bijboot met in werking zijnde BB-motor anders dan met de intentie de haven via de kortst mogelijke route te verlaten of te betreden; kinderen onder de 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene. Bij noodzakelijk gebruik van rubber-of bijboot met BB-motor dient tot in- of uitvaart van de haven met stationair toerental gevaren te worden. Maximale snelheid in de geul is 9 km.
 14. Huishoudelijk afval dient gescheiden in de daartoe aanwezige containers (gelokaliseerd op het parkeerterrein) gedeponeerd te worden. Chemisch afval moet na overleg met de havenmeester gedoneerd word en in het milieustation.
 15. Ligplaatshouders worden verzocht spaarzaam om te gaan met drinkwater dat gratis beschikbaar is vanuit de slanghaspels op de steigers.
 16. Het is verboden om in de haven te zwemmen of te sportduiken (tenzij voor reparatie aan de boot).
 17. Huisdieren moeten zowel op de wal als op de steigers aan de lijn gehouden worden. Huisdieren niet uitlaten op het haventerrein maar buiten de poort; op het haventerrein dienen per ongeluk gedeponeerde uitwerpselen altijd opgeruimd te worden.
 18. Ouders moeten te allen tijde toezicht houden op minderjarige kinderen.
 19. Het is verboden op het terrein -dat behoort tot de vereniging-, op het water of steigers vuur te maken. BBQ-en alleen op de daarvoor bestemde BBQ-plaatsen op het terrein.
 20. Het is verboden fietsen of andere obstakels (m.u.v. opstapjes) te plaatsen op de steigers; ook mag er op de steigers niet gereden worden met fiets of step.
 21. Recht op teruggave van borg op bij vertrek niet ingeleverde passantensleutels vervalt per einde van ieder kalenderjaar.

Meer over onze haven, hoe u er naartoe vaart, Herkingen, de omgeving en belangrijke adressen

Hoe u onze haven aanloopt, onze tarieven, Belangrijke, en spoed adressen, Wegwijs in Herkingen kunt u vinden op onze pagina "Passanten/visitors".

Over ons clubhuis 't Krabbennest dat wellicht uw verblijf nog aangenamer kan maken vindt u informatie op onze pagina 't Krabbennest.